„Touch the World” – KAMAMI Hackathon 2015

kamami-hackathon-logoStudenci wszystkich uczelni w Polsce pasjonujący się nowoczesną elektroniką – jesteście zaproszeni do udziału w hackathonie pod wezwaniem „Touch the World”, który odbędzie się w dniach 12 i 13.12.2015 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Ekipy biorące udział w imprezie mają za zadanie przygotować dowolną aplikację bazującą na mikrokontrolerach STM32 (zestaw STM32F429I-DISCO), sensorach MEMS z oferty STMicroelectronics oraz wybranych innych sensorach wielkości fizycznych. Platformy sprzętowe niezbędne do realizacji zadań udostępnią organizatorzy.

Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmowane są do dnia 20.11.2015.

Czytaj dalej