Tricki bitowe

bitW tym miejscu postaram się zebrać zbiór użytecznych operacji na bitach. Z biegiem czasu lista będzie aktualizowana. Zachęcam do przesyłania własnych propozycji!

Znane i mniej znane operacje na bitach:

 • Maksymalna wartość integer:
  int maxInt = ~(1 << 31);
  int maxInt = (1 << 31) – 1;
  int maxInt = (1 << -1) – 1;
 • Minimalna wartość integer:
  int minInt = 1 << 31;
  int minInt = 1 << -1;
 • Maksymalna wartość  long:
  long maxLong = ((long)1 << 127) – 1;
 • Mnożenie przez 2:
  n << 1;
 • Dzielenie przez dwa:
  n >> 1;
 • Mnożenie przez m-tą potęgę 2:
  n << m;
 • Dzielenie przez m-tą potęgę 2:
  n >> m;
 • Sprawdzenie parzystości:
  (n & 1) == 1;
 • Zamiana dwóch wartości bez użycia zmiennej pomocniczej:
  a ^= b;
  b ^= a;
  a ^= b;
 • Moduł liczby:
  (n ^ (n >> 31)) – (n >> 31);
 • Największa liczba z dwóch:
  b & ((a-b) >> 31) | a & (~(a-b) >> 31);
 • Najmniejsza liczba z dwóch:
  a & ((a-b) >> 31) | b & (~(a-b) >> 31);
 • Sprawdzenie czy obie liczby posiadają ten sam znak:
  (x ^ y) >= 0;
 • N-ta potęga liczby 2:
  2 << (n-1);
 • Czy liczba jest potęgą 2:
  n > 0 ? (n & (n – 1)) == 0 : false;
 • Średnia:
  (x + y) >> 1;
  ((x ^ y) >> 1) + (x & y);
 • M-ty bit liczby n (licząc od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego):
  (n >> (m-1)) & 1;
 • Ustawienie zera na m-tym bicie liczby n (licząc od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego):
  n & ~(1 << (m-1));
 • Dodanie 1:
  -~n
 • Odjęcie 1:
  ~-n
 • Liczba przeciwna:
  ~n + 1;
  (n ^ -1) + 1;
 • if (x == a) x = b; if (x == b) x = a;
  x = a ^ b ^ x;

 

 

 

 

 

 

 

 

To również może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz