Wymiana danych EDI – UN/EDIFACT

ediEDI to w skrócie „Electronic Data Interchange”, czyli elektroniczna wymiana danych. To transfer informacji biznesowych ze źródłowego systemu informatycznego do innego z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Najczęściej występującymi przykładami dokumentów biorących udział w wymianie danych są: zamówienia, potwierdzenia zamówień, awiza wysyłki, faktury, faktury korygujące, itp.

Głównymi celami i korzyściami jakie można uzyskać wdrażając EDI to:

  • zmniejszenie pracochłonności procesu poprzez wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych przez pracowników przedsiębiorstwa
  • zmniejszenie ilości błędów w przepływie informacji między sprzedawcami i nabywcami
  • przyspieszenie wymiany informacji między przedsiębiorstwami

Wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu.

Czytaj dalej