Redis w Windows

Do środy 4 listopada włącznie: ponad 30 tysięcy ebooków i audiobooków ze zniżkami do 95%. Kliknij tutaj.

Redis (skrót od Remote Dictionary Service) jest pamięciową bazą NoSQL przechowującą dane jako pary klucz – wartość.
Dzięki przechowywaniu danych w pamięci RAM charakteryzuje się wysoką wydajnością. W porównaniu do Memcached zapewnia trwałość danych poprzez ich zapis na dysku twardym.

Jak szybki jest Redis?

Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10Ghz

Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz (pipelining)

Zastosowanie

 1. Cache’owanie (tak jak w przypadku memcached)
 2. Narzędzie zliczające. Do przeprowadzania analiz w czasie rzeczywistym, statystyk, weryfikacji anty spamowej.
 3. Obsługa kolejek. Redis posiada komendy obsługujące kolejki blokujące, dzięki czemu program może oczekiwać na dodanie elementu z innego wątku.
 4. Zliczanie unikalnych elementów.
 5. Obsługa wygasania danych po pewnym czasie. TTL Cache.
 6. Przechowywanie sesji użytkowników (zamiast wykorzystywania plików lub bazy danych).

http://redis.io

Wersja Windows 64 bitowa

 

 1. Należy pobrać:
  https://github.com/MSOpenTech/redis/releases
 2. Następnie rozpakować zawartość na przykład do c:\redis

Uruchomienie serwera

 

 1. Z konsoli
 2. Jako usługę

  Sprawdzenie czy serwer został uruchomiony

Uruchomienie klienta

 

Podstawowe komendy z przykładami

exists klucz

Sprawdza czy istnieje wskazany klucz

keys wzorzec

Zwraca wszystkie klucze pasujące do wzorca

dbsize

Zwraca ilość kluczy w bieżącej bazie danych

expire klucz

Ustawia limit czasu przechowywania wartości dla wskazanego klucz

ttl klucz

Zwraca pozostały czas ważności wskazanego klucza w sekundach (dla klucza ustawionego komendą EXPIRE).

select indeks

Przełącza bazę danych na wskazany indeks (od zera). Domyślna baza danych to 0 (zero).

flushall, flushdb

flushall – usuwa wszystkie klucze we wszystkich istniejących bazach
flushdb – usuwa wszystkie klucze tylko w bieżącej bazie

set klucz

Ustawia wartość dla wskazanego klucza (string)

setnx

Ustawia wartość dla wskazanego klucza (string) nie nadpisując danych jeśli istnieją

getset klucz wartość

Ustawia wartość klucza (string) i zwraca poprzednią wartość klucz

mset klucz1 wartość1 … kluczN wartośćN

Ustawia wartości kluczy (string)

msetnx klucz1 wartość1 … kluczN wartośćN

Ustawia wartości kluczy (string) nie nadpisując istniejących wartości

mget klucz1 klucz2 … kluczN

Pobiera wartości wszystkich wskazanych kluczy

incr, decr klucz

inkrementacja / dekrementacja wartości klucza o 1

incrby, decrby klucz wartość

inkrementacja / dekrementacja wartości klucza o wskazaną wartość

lrange klucz start koniec

Zwraca elementy listy z zakresu

rpush, lpush klucz wartość

Dodaje string na początek (rpush) lub na koniec (lpush) kolejki

llen klucz

Zwraca ilość elementów listy

ltrim klucz start koniec

Usuwa z listy elementy nie znajdujące się w zakresie (pozostawia elementy z zakresu)

lindex klucz indeks

Zwraca wartość elementu listy dla wskazanego indeksu

lset klucz indeks wartość

Ustawia wartość pod wskazanym indeksem listy

lrem klucz ilość wartość

Usuwa określoną ilość elementów o wskazanej wartości.

lpop, rpop klucz

Usuwa i zwraca pierwszy (lpop) lub ostatni (rpop) element kolejki

blpop, brpop klucz1…kluczN [czas oczekiwania opcjonalnie]

Pobiera z listy wartości jeśli lista zawiera wskazane klucze

rpoplpush kluczŹródłowy kluczDocelowy

Zwraca ostatni element z klucza źródłowego i wstawia jako pierwszy element dla klucza docelowego

sadd klucz element

Dodaje do zbioru element

srem klucz element

Usuwa ze zbioru element

spop, srandmember klucz

Zwraca losowy element zbioru pod wskazanym kluczem.
spop usuwa element.

smove kluczŹródłowy kluczDocelowy element

Przenosi element ze zbioru źródłowego do zbioru docelowego

scard klucz

Zwraca ilość elementów w zbiorze

sismember klucz element

Zwraca 1 lub 0 w zależności czy element znajduje się w zbiorze

sinter, klucz1 klucz2 … kluczN
sinterstore, kluczDocelowy klucz1 klucz2 … kluczN

Zwraca elementy elementy wspólne kilku zbiorów.
sinterstore zapisuje wynik w nowym zbiorze

sunion, klucz1 klucz2 … kluczN
sunionstore kluczDocelowy klucz1 klucz2 … kluczN

Zwraca elementy połączone ze wskazanych zbiorów
sunionstore zapisuje wynik w nowym zbiorze

sdiff, klucz1 klucz2 … kluczN
sdiffstore kluczDocelowy klucz1 klucz2 … kluczN

Zwraca elementy różnicy pomiędzy pierwszym zbiorem i pozostałymi
sdiffstore zapisuje wynik w nowym zbiorze

Zbiór komend

 

To również może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz